หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบThe hierophant


สังฆราช


พระนักปกครอง
ความถูกต้อง
ใช้พรหมวิหารสี่
มีคุณธรรม


ลักษณะนิสัย
สนใจศาสนา จิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา รู้ผิดชอบชั่วดี เกรงกลัวต่อบาป ชอบทำอะไรถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและตามประเภณี เป็นที่พึ่งทางใจให้คนอื่น ทำบาปไม่ขึ้น แม้ทำผิดสำเร็จแต่ก็ทุกข์ใจ เป็นคนตรงบางทีก็ตรงเกินไปทำให้อยู่ยาก ไม่คิดนอกกรอบ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
การงาน
ธุรกิจการงานไม่หวือหวา แต่ทรงตัวอย่างมั่นคงไปเรื่อยๆ มีโอกาสเลื่อนขั้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้าศึกษาต่อจะดีมากเพราะจะเรียนได้ดี
การเงิน
พอมีพอกิน ไม่ขัดสนแต่ไม่โดดเด่น มีโอกาสได้ทำบุญ
ความรัก
ถ้าโสดก็โสดต่อไป และมักแต่งงานช้า หรือจะเจอคู่ที่แก่กว่า 10 ปีขึ้นไป ถ้ามีคู่ก็เป็นรักแบบผู้ใหญ่ไม่หวานไม่หวือหวา ดำเนินความสัมพันธ์แบบเข้าตามตรอกออกตามประตู ถ้ามีปัญหากันอยู่ก็มาทบทวนความสัมพันธ์และตกลงกันว่าจะคบอย่างไรต่อดีหรือจะเลิกคบกันไปเลย เป็นการตกลงที่ยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย
สุขภาพ
ส่วนใหญ่แข็งแรงดี แต่อาจมีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ปวดตึงบ่าและลำคอ