หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบKing of wands


ราชาไม้เท้า


การเป็นผู้นำ
ฉลาด
ความเชื่อมั่น


ลักษณะนิสัย
เป็นผู้นำ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่ง มีวิสัยทัศน์ดีมองการณ์ไกล เชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเสน่ห์ ฉลาด เป็นผู้ใหญ่
การงาน
งานเยอะแต่ก็จัดการได้ดี ทำงานเก่ง ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานใหญ่ มีโอกาสก้าวหน้า ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาชีพที่เหมาะคือ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร
การเงิน
เงินได้จากการทำงานล้วนๆ ยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะ
ความรัก
คนโสดอาจพบรักกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หน้าที่การงานดี คนมีคู่ค่อยๆ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ทำหน้าที่การเป็นคนรักของกันและกันได้ดี