หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบKing of cups


ราชาถ้วย


ความโอบอ้อมอารี
ใจดีมีเมตตา
เข้าอกเข้าใจผู้อื่น


ลักษณะนิสัย
อบอุ่น ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ แต่บางทีก็ช่วยจนตัวเองเดือดร้อน เป็นคนรักครอบครัวญาติพี่น้อง ชอบแก้ป้ญหาให้คนอื่นแต่อาจจะอ่านปัญหาตัวเองไม่ขาด
การงาน
ราบรื่น ทำงานดีแบบไปเรื่อยๆ ไม่พุ่งทะยาน การงานดำเนินไปแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนใหญ่มักได้ทำงานที่ตัวเองรัก อาชีพที่เหมาะคือ แพทย์ ศิลปิน งานเกี่ยวกับอาหารการกิน
การเงิน
มีเงินใช้ไม่ขัดสน แต่อาจมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเพราะดูเป็นคนใจดีมีตังค์
ความรัก
คนโสดอาจพบรักกับพ่อหม้ายแม่หม้ายหรือคนมีครอบครัวแล้ว และอาจเป็นคนต่างชาติแถบเอเชีย คนมีคู่ความรักเห็นอกเห็นใจกันดี เอื้ออาทรแก่กัน