หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบThe empress


จักรพรรดินี


ความเป็นแม่
ความสมบูรณ์
การเสียสละ
ผู้ให้
เจ้าของธุรกิจเล็กๆ


ลักษณะนิสัย
จิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีความเข้มแข็งและอ่อนโยนผสมกันในตัว พร้อมให้อภัยผู้อื่น ฉลาด สติปัญญาดี ชีวิตอุดมสมบูรณ์ มียศมีเกียรติ
การงาน
ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า มีโอกาสเลื่อนขั้น ขยับขยายสาขา เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ หรือถ้าเป็นลูกจ้างก็อยู่ในระดับผู้บริหาร อาชีพที่เหมาะคือ ธุรกิจส่วนตัวประเภทอาหารการกิน เครื่องอุปโภคบริโภค การเกษตร สินค้าเกี่ยวกับผู้หญิง
การเงิน
มีเงินมั่นคงดี อาจมีภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็มีเงินจ่ายไม่ขัดสน ธุรกิจการงานนำเงินมาให้อย่างมั่นคง ผลประกอบการดี
ความรัก
โชคดีในรัก เจอคนถูกใจ ชีวิตรักสมบูรณ์ ได้คู่ครองดี ถ้าโกรธเคืองกันมาจะคืนดีกัน คนโสดความรักอาจรอนานแต่จะสมหวัง
สุขภาพ
โรคอ้วน ไขมันอุดตันในเลือด