หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบJustice


ผู้พิพากษา


ความยุติธรรม
การคิดไตร่ตรอง
การทำเอกสารสัญญา
คดีความ
ความละเอียดรอบคอบ


ลักษณะนิสัย
เป็นคนมีอำนาจ มีเหตุผล ผู้คนมักให้ความเกรงใจ มีความยุติธรรม ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ คิดตัดสินใจช้าแต่มักจะถูกต้อง ถ้ามีเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล ถ้าไม่ผิดจะได้รับความยุติธรรม ถ้าผิดก็ต้องรับผิดตามจริง
การงาน
ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง ทำงานเก่งละเอียด ถ้าเข้าหุ้นธุรกิจจะดีเพราะได้หุ้นส่วนที่ไม่เอาเปรียบ ทุกฝ่ายได้รับความเสมอภาค ธุรกิจการงานดำเนินไปอย่างราบรื่น อาจมีการเซนสัญญาลงนามการทำธุรกิจหรือการรับจ้างงานซึ่งสัญญาจะเป็นไปอย่างยุติธรรมกับทุกฝ่าย
การเงิน
ได้เงินมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการคตโกงซิกแซ็ก ได้เงินมาจากการทำงานล้วนๆ ไม่มีโชคลาภ
ความรัก
ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักแต่ถ้ารักแล้วจะรักจริง พิถีพิถันในการเลือกคู่จึงเลือกเยอะเลือกนาน ถ้าไม่ถูกใจเต็มที่ก็จะไม่เลื่อนสถานะให้เป็นคนรัก จะคบเป็นคนคุยไปก่อนเพื่อศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ถ้ามีปัญหากันจะตกลงกันได้ว่าจะเอายังไงต่อไป คู่รักที่มีไพ่ใบนี้ขึ้นพร้อมกับไพ่ความรักดีๆ อาจหมายถึงการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าใบนี้ขึ้นพร้อมไพ่เสียอาจหมายถึงเลิกราหย่าร้าง
สุขภาพ
พักผ่อนไม่เพียงพอ ระวังโรคไต