หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบKing of swords


ราชาดาบ


ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์
ความเด็ดขาด
ชัดเจน


ลักษณะนิสัย
มีเหตุผล รู้อะไรผิดอะไรถูก ใช้สมองมากกว่าหัวใจ เป็นนักคิดนักไตร่ตรอง เป็นคนดุ เอาจริงเอาจัง รักความยุติธรรม ไม่ยอมโดนเอาเปรียบและไม่เอาเปรียบใคร เป็นนักสู้ ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาจนสำเร็จ ไม่ค่อยรับฟังความเห็นของผู้อื่น ยอมหักไม่ยอมงอ
การงาน
เรื่องให้ตัดสินใจ จะคิดไตร่ตรองเยอะ แต่แล้วก็จะตัดสินใจได้ดีและเด็ดขาด งานมีอุปสรรคต้องแก้ปัญหาเหนื่อยแต่ก็สำเร็จเพราะสู้ไม่ถอย อาชีพที่เหมาะคือ ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา
การเงิน
มีสติในการใช้เงิน ไม่สุรุ่ยสุร่าย แต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาให้ต้องคิดตัดสินใจ
ความรัก
รักด้วยสมอง มองความเหมาะสมเป็นหลัก เช่นถึงรักแต่ไม่เหมาะสมกันก็ไม่เอา ขณะที่ถ้าไม่รักแต่เหมาะสมกันก็จะรับรักนั้น ความรักจึงขาดความหวาน เพราะมีแต่ความเหมาะสมและเหตุผล จัดการกับปัญหาความรักด้วยเหตุผลล้วนๆ ไม่ใช้อารมณ์