หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบQueen of wands


ราชินีไม้เท้า


เป็นผู้นำที่อ่อนโยน
สดใส
จุกจิกจู้จี้


ลักษณะนิสัย
กระตือรือร้น ทำงานเก่ง จัดการปัญหาจุกจิกได้ดี บ้างาน ชอบทำงาน มีความมั่นใจสูง มีความรู้ความสามารถ ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ มีเสน่ห์
การงาน
งานไม่หนักแต่จุกจิก ได้รับการไว้วางใจให้ทำงานใหญ่ปานกลางและจะทำได้ดี แก้ปัญหางานได้เบ็ดเสร็จไม่คาราคาซัง มีโอกาสก้าวหน้าได้ตำแหน่งสูงขึ้น อาชีพที่เหมาะคือ เป็นนายตัวเอง งานบันเทิง งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปิน
การเงิน
หาเงินเก่ง แต่อาจมีเรื่องใช้จ่ายจุกจิก
ความรัก
ดูแลเอาใจใส่คนรักดีแต่เป็นแบบเอาตัวเองเป็นหลักคือ ไม่ได้สนใจว่าคนรักต้องการให้ดูแลแบบไหน แบบไหนเห็นว่าดีก็จะทำแบบนั้น เมื่อมีปัญหาความสัมพันธ์จะรีบแก้ไขแต่จะแก้ไปในทิศทางที่ตนเองคิดว่าดี