หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบKnight of pentacles


อัศวินเหรียญ


การพัฒนาทางความคิด
การลงทุน
คิดแต่ยังไม่ทำ


ลักษณะนิสัย
ฉลาด มุ่งมั่น มีหัวการค้า สติปัญญาเฉียบแหลม รอบคอบ กระตือรือร้น ชอบความมั่นคงมั่งคั่ง กล้าพูดกล้าแสดงออก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดี วัตถุนิยม อดออม เก็บเงินเก่ง ตั้งใจจริงจะทำอะไรก็มักจะทำให้สำเร็จ เป็นนักคิดนักวางแผน วางแผนให้ดีก่อนค่อยลงมือทำ
การงาน
ใช้สติปัญญาทำงานได้ผลดี สามารถทำงานให้เกิดลาภผลรายได้งอกงาม อาชีพที่เหมาะคือ ธนาคาร สถาบันการเงิน นักการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน
การเงิน
มีเงินออม คิดเอาเงินออมมาลงทุน หรือกำลังหาเงินลงทุน มีเป้าหมายในการหาเงิน หาเงินเก่ง การเงินคล่องตัวดี
ความรัก
เรื่อยๆ เอื่อยๆ ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรัก ถ้ายังไม่ได้แต่งความรักมั่นคงแต่ยังไม่พร้อมแต่งอยากคบแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก่อน ถ้าแต่งแล้วความรักไม่หวาน ทำอะไรก็ทำซ้ำๆ อยู่อย่างนั้น ไม่มีเซอไพรซ์ ไม่โรแมนติก