หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบSix of swords


6 ดาบ


ปล่อยวาง


การงาน
อุปสรรคปัญหาทางการงานจะค่อยๆ คลี่คลายไป ปัญหาหลายอย่างแก้ไขได้แต่ก็มีที่แก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยวาง อาจเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาหรือวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้
การเงิน
ที่เคยตึงๆ มือจะมีคนมาช่วยเหลือ สถานการณ์การเงินที่คับขันจะคลี่คลาย พอเอาตัวรอดไปได้
ความรัก
สถานการณ์กำลังดีขึ้นถ้ารู้จักปล่อยวางเพราะปัญหาความรักบางอย่างแก้ไขไม่ได้ต้องให้เวลาเป็นตัวเยียวยา