หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบSix of pentacles


6 เหรียญ


การปรับสมดุล


การงาน
การงานคล่องตัว กระจายงานและวางแผนงานได้ดี มีงานมั่นคง
การเงิน
ดีปานกลางถึงดีมาก มีเงินจับจ่ายใช้สอยสบายพอควร สภาพคล่องทางการเงินดี มีเงินเหลือไปบริจาคทำบุญ
ความรัก
ปรับสมดุลให้เท่าเทียมกัน พยายามพบกันครึ่งทาง หรือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจ