หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบ


ไพ่ใบที่ 1 ปัจจุบัน
การงาน : มีงานทำก็เบื่องาน งานไม่ก้าวหน้า หางานใหม่ก็ได้งานไม่ถูกใจ งานมีปัญหาไม่มากแต่เบื่อหน่ายมาก

การเงิน : มีเงินใช้ไม่ขัดสน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ รสนิยมสูงกว่ารายได้

ความรัก : คนโสดมีคนมามอบความรักให้แต่ไม่ถูกใจ ที่ชอบเขาๆ ก็ไม่ชอบเรา ที่ชอบเราๆ ก็ไม่ชอบเขา ไม่ลงตัว คนมีคู่เบื่อหน่ายคนรักเพราะไม่ได้ดังใจ บางคนยอมแต่งงานทั้งๆ ที่ไม่รักแต่แต่งเพราะไม่มีตัวเลือกอื่น

การงาน : มีงานทำก็เบื่องาน งานไม่ก้าวหน้า หางานใหม่ก็ได้งานไม่ถูกใจ งานมีปัญหาไม่มากแต่เบื่อหน่ายมาก

การเงิน : มีเงินใช้ไม่ขัดสน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ รสนิยมสูงกว่ารายได้

ความรัก : คนโสดมีคนมามอบความรักให้แต่ไม่ถูกใจ ที่ชอบเขาๆ ก็ไม่ชอบเรา ที่ชอบเราๆ ก็ไม่ชอบเขา ไม่ลงตัว คนมีคู่เบื่อหน่ายคนรักเพราะไม่ได้ดังใจ บางคนยอมแต่งงานทั้งๆ ที่ไม่รักแต่แต่งเพราะไม่มีตัวเลือกอื่น

ไพ่ใบที่ 2 อนาคต
ลักษณะนิสัย : มีเสน่ห์ ชอบเข้ากิจกรรม ไม่อยู่นิ่ง ชอบสังคมงานปาร์ตี้ เอาการเอางาน ฉลาด ทำงานเร็วแต่อาจไม่ละเอียดรอบคอบ ร่าเริง เข้ากับคนง่าย รักเพื่อน มีเพื่อนเยอะ

การงาน : การงานพัฒนาในทิศทางที่ตั้งใจไว้ งานเต็มไม้เต็มมือ มีไอเดียในการทำงานอยู่เรื่อยๆ กำลังสร้างผลงานให้คนเห็น มีการเดินทางเกี่ยวกับการงาน หรือไปท่องเที่ยวแล้วได้ประสบการชีวิตใหม่ๆ มีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนขั้น อาชีพที่เหมาะคือ งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานเกี่ยวกับการเดินทาง การต่างประเทศ การขนส่ง และ ยานพาหนะ

การเงิน : หาเงินอย่างขะมักเขม้น

ความรัก : คนโสดถ้าชอบใครจะลุยจีบอย่างเช้าถึงเย็นถึง หรืออาจเจอคนมาจีบแบบรุกหนัก แต่ระวังอาจมาเร็วไปเร็ว คนมีคู่อาจมีการเดินทางกับคู่ เป็นทริปที่ดี หรือมีกิจกรรมดีๆ ให้ทำร่วมกัน

ลักษณะนิสัย : มีเสน่ห์ ชอบเข้ากิจกรรม ไม่อยู่นิ่ง ชอบสังคมงานปาร์ตี้ เอาการเอางาน ฉลาด ทำงานเร็วแต่อาจไม่ละเอียดรอบคอบ ร่าเริง เข้ากับคนง่าย รักเพื่อน มีเพื่อนเยอะ

การงาน : การงานพัฒนาในทิศทางที่ตั้งใจไว้ งานเต็มไม้เต็มมือ มีไอเดียในการทำงานอยู่เรื่อยๆ กำลังสร้างผลงานให้คนเห็น มีการเดินทางเกี่ยวกับการงาน หรือไปท่องเที่ยวแล้วได้ประสบการชีวิตใหม่ๆ มีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนขั้น อาชีพที่เหมาะคือ งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานเกี่ยวกับการเดินทาง การต่างประเทศ การขนส่ง และ ยานพาหนะ

การเงิน : หาเงินอย่างขะมักเขม้น

ความรัก : คนโสดถ้าชอบใครจะลุยจีบอย่างเช้าถึงเย็นถึง หรืออาจเจอคนมาจีบแบบรุกหนัก แต่ระวังอาจมาเร็วไปเร็ว คนมีคู่อาจมีการเดินทางกับคู่ เป็นทริปที่ดี หรือมีกิจกรรมดีๆ ให้ทำร่วมกัน

ไพ่ใบที่ 3 บทสรุป
ลักษณะนิสัย : ฉลาด มุ่งมั่น มีหัวการค้า สติปัญญาเฉียบแหลม รอบคอบ กระตือรือร้น ชอบความมั่นคงมั่งคั่ง กล้าพูดกล้าแสดงออก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดี วัตถุนิยม อดออม เก็บเงินเก่ง ตั้งใจจริงจะทำอะไรก็มักจะทำให้สำเร็จ เป็นนักคิดนักวางแผน วางแผนให้ดีก่อนค่อยลงมือทำ

การงาน : ใช้สติปัญญาทำงานได้ผลดี สามารถทำงานให้เกิดลาภผลรายได้งอกงาม อาชีพที่เหมาะคือ ธนาคาร สถาบันการเงิน นักการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน

การเงิน : มีเงินออม คิดเอาเงินออมมาลงทุน หรือกำลังหาเงินลงทุน มีเป้าหมายในการหาเงิน หาเงินเก่ง การเงินคล่องตัวดี

ความรัก : เรื่อยๆ เอื่อยๆ ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรัก ถ้ายังไม่ได้แต่งความรักมั่นคงแต่ยังไม่พร้อมแต่งอยากคบแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก่อน ถ้าแต่งแล้วความรักไม่หวาน ทำอะไรก็ทำซ้ำๆ อยู่อย่างนั้น ไม่มีเซอไพรซ์ ไม่โรแมนติก

ลักษณะนิสัย : ฉลาด มุ่งมั่น มีหัวการค้า สติปัญญาเฉียบแหลม รอบคอบ กระตือรือร้น ชอบความมั่นคงมั่งคั่ง กล้าพูดกล้าแสดงออก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดี วัตถุนิยม อดออม เก็บเงินเก่ง ตั้งใจจริงจะทำอะไรก็มักจะทำให้สำเร็จ เป็นนักคิดนักวางแผน วางแผนให้ดีก่อนค่อยลงมือทำ

การงาน : ใช้สติปัญญาทำงานได้ผลดี สามารถทำงานให้เกิดลาภผลรายได้งอกงาม อาชีพที่เหมาะคือ ธนาคาร สถาบันการเงิน นักการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน

การเงิน : มีเงินออม คิดเอาเงินออมมาลงทุน หรือกำลังหาเงินลงทุน มีเป้าหมายในการหาเงิน หาเงินเก่ง การเงินคล่องตัวดี

ความรัก : เรื่อยๆ เอื่อยๆ ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรัก ถ้ายังไม่ได้แต่งความรักมั่นคงแต่ยังไม่พร้อมแต่งอยากคบแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก่อน ถ้าแต่งแล้วความรักไม่หวาน ทำอะไรก็ทำซ้ำๆ อยู่อย่างนั้น ไม่มีเซอไพรซ์ ไม่โรแมนติก