หน้าหลักดูดวงไพ่ 10 ใบดูดวงไพ่ 4 ใบดูดวงไพ่ 3 ใบ


ไพ่ใบที่ 1 ปัจจุบัน
การงาน : การงานไม่มีปัญหาหนักๆ แต่ไม่ค่อยใส่ใจการงานเท่าไหร่ มักเอาใจไปคิดเรื่องอื่น จิตใจไม่โฟกัสอยู่กับงานทำให้หลงๆ ลืมๆ เบลอๆ แต่งานเกี่ยวกับอาหารการกินจะดี

การเงิน : ใช้เงินมือเติบไปหน่อย แต่ก็มีเงินให้พอใช้

ความรัก : รักซ้อน มีคนที่สามในความสัมพันธ์ เป็นคนเจ้าชู้ หรือเจอคนเจ้าชู้มาจีบ คุยหลายคน รักเผื่อเลือก หรืออาจจะไม่มีรักซ้อนแต่คนรักมีเสน่ห์ทำให้มีคนมาหลงไหลติดพัน

การงาน : การงานไม่มีปัญหาหนักๆ แต่ไม่ค่อยใส่ใจการงานเท่าไหร่ มักเอาใจไปคิดเรื่องอื่น จิตใจไม่โฟกัสอยู่กับงานทำให้หลงๆ ลืมๆ เบลอๆ แต่งานเกี่ยวกับอาหารการกินจะดี

การเงิน : ใช้เงินมือเติบไปหน่อย แต่ก็มีเงินให้พอใช้

ความรัก : รักซ้อน มีคนที่สามในความสัมพันธ์ เป็นคนเจ้าชู้ หรือเจอคนเจ้าชู้มาจีบ คุยหลายคน รักเผื่อเลือก หรืออาจจะไม่มีรักซ้อนแต่คนรักมีเสน่ห์ทำให้มีคนมาหลงไหลติดพัน

ไพ่ใบที่ 2 อนาคต
การงาน : โยกย้ายการงานแบบไม่เต็มใจ หรือการงานน่าเบื่อหน่าย

การเงิน : ผิดหวัง เสียเงินแบบไม่อยากเสีย

ความรัก : จำใจจาก จำเป็นต้องเลิกกันทั้งที่ยังรัก แต่ถ้าไม่เลิกก็คบกันแบบแก้ปัญหาคาราคาซังไม่ได้ ทำให้ชีวิตรักหดหู่ ไม่เป็นดังหวัง

การงาน : โยกย้ายการงานแบบไม่เต็มใจ หรือการงานน่าเบื่อหน่าย

การเงิน : ผิดหวัง เสียเงินแบบไม่อยากเสีย

ความรัก : จำใจจาก จำเป็นต้องเลิกกันทั้งที่ยังรัก แต่ถ้าไม่เลิกก็คบกันแบบแก้ปัญหาคาราคาซังไม่ได้ ทำให้ชีวิตรักหดหู่ ไม่เป็นดังหวัง

ไพ่ใบที่ 3 บทสรุป
การงาน : มีอุปสรรคการงานที่แก้ไม่ได้แต่จะเลิกทำก็ไม่ได้ มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ อยู่ในสถานการณ์คับขัน อาจกลายเป็นแพะรับบาป

การเงิน : การเงินไม่คล่องตัว มีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินซึ่งจะปฏิเสธก็น้ำท่วมปาก

ความรัก : กลับไม่ได้ไปไม่ถึง รักที่เป็นไปได้ยาก อึดอัดกับสถานการณ์ความรัก

การงาน : มีอุปสรรคการงานที่แก้ไม่ได้แต่จะเลิกทำก็ไม่ได้ มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ อยู่ในสถานการณ์คับขัน อาจกลายเป็นแพะรับบาป

การเงิน : การเงินไม่คล่องตัว มีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินซึ่งจะปฏิเสธก็น้ำท่วมปาก

ความรัก : กลับไม่ได้ไปไม่ถึง รักที่เป็นไปได้ยาก อึดอัดกับสถานการณ์ความรัก